PCR Çalışma Sonuç Grafiği

İyi qPCR amplifikasyon eğrisi yeşil renkli eğri gibi görünmelidir. Prob tabanlı qPCR testleri sırasında, DNA polimeraz şablonu veya hedef nükleik asit dizisini kopyalarken probdan floresan salınır. Termostabil DNA polimerazın eksonükleaz aktivitesi, probu hidrolize eder, böylece 5' floroforunu söndürücüden ayırır. Bozulmuş probun floresansı, normalleştirilmiş floresan değeri Rn'yi bulmak için bir dahili [...]