Skip to content

Kalite & Akreditasyon

Ant Tanı Laboratuvarı

Kaliteye Öncelik Tanıyoruz!

Kaliteye Öncelik Tanıyoruz. Çünkü doğruluğu, güncelliği ve güvenilirliği sağlamak, sürdürmek ve iyileştirmek sağlık laboratuvarları için önemli gerekliliklerdir.

Sağlık laboratuvarlarında kalitenin yönetimi, ülkelerin uluslararası toplumunun güvenebileceği test sonuçları üretmesini sağlayacaktır.

Özel Ant Tanı Laboratuvarı olarak, ISO 15189 Tıbbi Laboratuvar Akreditasyon prensipleri doğrultusunda, hasta memnuniyetini de ön planda tutarak, doğru, hızlı ve güvenilir hizmet vermeyi amaçlamaktayız.

Biz tüm süreçlerimizde çeşitli Ulusal ve Uluslararası Kalite Programlarına üyeliğimizi oluşturduk ve böylelikle de sağlığınızı güven altına almayı sürdürmekteyiz. 

Laboratuvar Kalitesinin Önemi

Yaklaşık son 30-40 yıl içinde teknolojik gelişmeler tıbbi laboratuvar ortamında büyük değişikliklere neden oldu. Bu değişim sürecinde laboratuvar yönetimi, dolayısıyla kalite yönetimi giderek önem kazandı. Klinik laboratuvar hizmetinin her alanına Toplam Kalite Yönetimi anlayışı yerleşti. Öte yandan farklı laboratuvar disiplinleri arasındaki duvarlar da nispeten aşıldı ve aşılmaya devam ediyor.

Laboratuvar kalitesi, bildirilen test sonuçlarının doğruluğu, güvenilirliği ve zamanında bildirilmesi olarak tanımlanabilir. Bir klinikte veya halk sağlığı tesisinde yararlı olabilmesi için laboratuvar sonuçlarının mümkün olduğu ölçüde doğru olması, laboratuvar faaliyetlerinin tüm yönleriyle güvenilir olması ve raporlamanın zamanında yapılması gereklidir.