Skip to content

VİZYON, MİSYON ve İLKELERİMİZ

Ant Tanı Laboratuvarı

Vizyonumuz

Biz yalnızca hizmet sunduğumuz kişiler için değil, tüm insanlığın hak ettiği yüksek sağlık hizmeti alımı ve sunumu, sağlık hizmetlerinin herkes için ulaşılabilir olması için çalışmak ve başta İnsan, Sağlık Kuruluşları, Hekim, ve tüm Sağlık Profesyonelleri için yüksek kalitede, güvenilir, eksiksiz, geniş test yelpazesine sahip laboratuvar hizmetleri sunmak vizyonundayız.

Misyonumuz

Hızlı ve güvenilir geri dönüş süreleri ile yüksek kalitede, verimli ve doğru testler sunarak, ülkemizin ve dünyanın önde gelen tıbbi laboratuvarı olmayı hedefliyoruz. Bunun için;

  • %100 müşteri memnuniyeti sağlarken, ulusal ve bölgesel acil durumlarda da tıbbi ihtiyaçlara ve sosyal hedeflere yanıt veren hizmetlerimizi sağlıyoruz.
  • Etkin ve ekonomik bir klinik test laboratuvarı işletiyoruz.
  • Bilimsel ilerleme ve yeniliği birleştiriyoruz.

Hedeflerimiz

  • Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak.
  • Müşterilerin beklentilerini, akreditasyon kuruluşu ve yetkili kuruluşun gerekliliklerini karşılamak için geçerli standartlara uygun tıbbi laboratuvar test hizmetleri sunmak.
  • Tüm laboratuvar personelinin belgelenmiş kalite sistemini tanımasını ve bunlara uymasını ve kendilerine verilen görevleri yerine getirme konusunda yetkin olmasını sağlamak.
  • Test faaliyetleri ile ilgili tüm ekipmanların uygun şekilde bakımının yapılmasını ve izlenmesini sağlamak.
  • Elverişli ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak.

İlkelerimiz

Önce İnsan- İnsan hayatı, doğal olarak da sağlığı en kutsal olan ve korunması gerekendir. Bu uğurda hiçbir taviz vermeyerek üzerimize düşeni yapmak.

Hukuka Uyum ve Saygı– İnsan sağlığının söz konusu olduğu alanda yasal düzenlemelere uygun davranmak.

Profesyonellik – Şirket kurallarına ve politikalarına uygunluk, dürüstlük ve tüm paydaşlara karşılıklı saygı göstermek.

Müşteri Odaklılık – Müşterinin bakış açısıyla düşünmek.

Mükemmellik – Yaptığınız işle gurur duymak, sorumluluğunu bilmek ve meydan okuyan bir ruhla en iyisi olmayı arzulamak.

Eğitim ve İletişim-

Söz Verdik – İşimizi yaparken verdiğimiz sözü yerine getirmek. 

Ekip Çalışması – İşbirlikçi ve destekleyici çalışma kültürünü teşvik etmek.

Süreklilik – Her zaman iyileştirme ve mesleki gelişim için kararlı olmak.