Skip to content

Ar & Ge

Ant Tanı Laboratuvarı

Ant Ar-Ge Çalışmaları

İnovasyona olan bağlılığımız ve ülkemizde sağlıklı bir nüfusa proaktif olarak katkıda bulunma konusunda güvenilir, vazgeçilmez ve ilerici bir oyuncu olarak bilinme ve tanınma vizyonumuz, sürekli olarak hizmet mükemmelliğinde  en yüksek standartlara ulaşmamızı sağlıyor.

Özel Ant Tanı Laboratuvarı, şirket bünyesinde yer alan İleri Teknolojiler Araştırma Geliştirme Merkez Laboratuvarı ile işbirliği içindedir.

Ar & Ge Birimimizce; görev alanı itibariyle uluslararası projeler, kapasite artırımı, metot geliştirme ve transferi çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca, yürütülen projelere destek sağlamakla beraber, özel sektöre de talebe göre benzer konularda hizmetler vermektedir.