Skip to content

Gizlilik ve Tarafsızlık Beyanı

Özel Ant Tanı Laboratuvarı teknolojik cihazları, sertifika ve eğitimlerinin tamamlamış uzman kadrosu ile uluslararası kalite standartlarına uygun klinik test hizmeti sunar. Özel Ant Tanı Laboratuvarı, TS EN ISO …. Standartlarına uygun, müşterilerinin ihtiyaçlarına en doğru şekilde cevap vermek üzere yapılanmış, Kalite Yönetim sisteminin gerekliliklerini yerine getirmek üzere yasal sorumlulukları üstlenmiştir. Yasal düzenlemelere riayet ve Hasta hakları öncelikli prensibimiz olup bu doğrultuda;

  • Hizmet verdiğimiz tüm paydaşlarımıza tarafsız, yansız ,her türlü ön yargıdan muaf ve bağımsız hizmet vereceğimizi,
  • Laboratuvar hizmetlerinin uygulanması esnasında kişi farkı gözetilmeden herkese eşit uygulama yapacağımızı,
  • Çalışanlarımızın test ve raporlama esnasında tarafsız ve bağımsız davranacağını ve herhangi bir baskı altında kalmayacağını,
  • Tarafsızlığın ve bağımsızlığın öneminin ön plana çıkarılması veya gölge düşürülmesi sebepli gelişmeler oldukça, ticari, mali ve diğer baskılara fırsat verilmeksizin sürecin yöneticiliğini,
  • Güven, tarafsızlık, gizlilik ilkeleri ile hareket edeceğimizi ,
  • Test, raporlama faaliyetleri süresince tüm kişisel bilgi ve verileri en üst koruma sistemleri ile yasal sorumluluk kapsamında koruyacağımızı, gerekli yapıyı kuracağımızı
  • Laboratuvar çalışanlarının gizlilik ve güvenlik ilkelerine aykırı bir hareketinde veya beyanında yasal sorumluluğu yerine getireceğimizi

Beyan ve taahhüt ederiz.